Rolex、Tudor錶友福音 手錶輕微裂痕拯救方法 一枝Polywatch搞得掂!

Rolex、Tudor錶友福音 手錶輕微裂痕拯救方法 一枝Polywatch搞得掂!

作為Rolex、Tudor及Omega等手錶愛好者,絕對會視自己嘅手錶如珠如寶。之不過,當大家每日都需要戴手錶嘅時候,總會有唔小心刮花嘅機會。同樣愛錶嘅筆者,深明大家不小心刮花錶面嗰種心痛機會,不過手錶如遇上輕微刮花或裂痕,其實大家有自教方法,而且只需要一枝Polywatch。

撰文:Easy丨圖片來源:Rolex、Polywatch、rayleigh12

Rolex、Tudor錶友福音 手錶輕微裂痕拯救方法

雖然大部分名錶,如Rolex、Tudor及Omega等都會用上藍寶石水晶鏡面,基本上係夠堅硬,不過每日戴住始終會折舊,繼而會被刮花或產生輕微裂痕,如果手錶鏡面不幸出輕微裂痕,其實不必要立即去維修中心整理,大家可以首先嘗試下自救,例如使用PolyWatch刮痕去除劑。

同樣愛錶嘅筆者,深明大家不小心刮花錶面嗰種心痛機會,
同樣愛錶嘅筆者,深明大家不小心刮花錶面嗰種心痛機會,
PolyWatch刮痕去除劑
PolyWatch刮痕去除劑
PolyWatch刮痕去除劑
PolyWatch刮痕去除劑

 

方法相當簡單,只要喺錶面裂痕塗上少量刮痕去除劑來回擦拭,有效減少裂痕,雖然未至於全新一樣,但效果亦相當不俗,錶友們可以試下。

喺錶面裂痕塗上少量刮痕去除劑來回擦拭
喺錶面裂痕塗上少量刮痕去除劑來回擦拭
雖然未至於全新一樣,但效果亦相當不俗
雖然未至於全新一樣,但效果亦相當不俗

 

不過爛到咁嘅話,建議都係拎去維修中心。(圖片來源:IG@rolex_snap)
不過爛到咁嘅話,建議都係拎去維修中心。(圖片來源:[email protected]_snap)

YOU MAY ALSO LIKE ...