Cartier

Cartier推出2021新錶Tank Must 卡地亞入門級定價相當親民

腕錶

廣告

Cartier於上星期W&W錶展推出2021年新錶Tank Must腕錶,錶款把卡地亞兩大經典錶款Tank與Must結合。Tank設計大方得來又有代表性,而Must系列則屬於Cartier七十年代奢華風格作品,是次將兩個經典結合,最受惠當然係Cartier愛好者。而另一喜訊係,新錶Tank Must更以入門級定價發價,如果Rolex今年新作唔係你杯茶,不妨考慮下Cartier新錶。

撰文:Easy|圖片:Cartier

Cartier推出2021新錶Tank Must

Cartier推出2021新錶Tank Must
Cartier推出2021新錶Tank Must
Cartier 新錶Tank Must更以入門級定價發價
新錶Tank Must更以入門級定價發價

 

Tank Must採用經典款式設計,重新調整錶盤比例,配上圓潤錶耳、圓珠型錶冠等,一次過把Cartier代表性元素大集合。錶款屬中性設計,男士襯suit戴一流,而女士們無論襯cocktail dress或casual wear亦可。錶款有30m防水功能、Date等,足以應付日常生活所需。價錢上,約$2.8萬有交易,入門級玩家值得考慮下入手。

Cartier Tank Must (皮錶帶) 定價,000
Cartier Tank Must (皮錶帶) 定價$28,000

 

Cartier Tank Must (鋼帶) 定價,600
Cartier Tank Must (鋼帶) 定價$29,600

YOU MAY ALSO LIKE ...