LEGO

LEGO|10294 鐵達尼號逾9,000粒磚 砌成史詩級龐大體積 究竟隻船仲浮唔浮到水?

玩具

廣告

LEGO 史上最大的 Box Set 10294 鐵達尼號(Titanic)即將在 11月8日開始發售,各位 LEGO 粉絲決定咗買唔買未呢?今次的文章除了帶來更多有關這艘鐵達尼號的詳情之外,也會為大家解開一個可能想知的未解之謎,就是作為一艘 LEGO 船,究竟長達1.3米的鐵達尼號能唔能夠浮在水上呢?

撰文:Yin|圖片來源:LEGO官網、Youtube@Bricksie

LEGO 10294 鐵達尼號由 9,090粒磚砌成,完成後的體積超級巨型,高度 44cm,闊度 16cm 、長度 135cm,同時打破了 LEGO 世界的多項紀錄,包括成品體積最龐大,也是最多磚的立體組合。(編註:雖然 31203 世界地圖有 11,695粒磚,但絕大部分屬於鋪於平面的一格磚,不計算在立體組合之內。)

LEGO
(圖片來源:LEGO官網)
LEGO
(圖片來源:LEGO官網)

龐大體積呈現最多細節

鐵達尼號透過異常龐大的體積,呈現郵輪內外的各種細節,例如船頭,有可升起的船錨、可調校的桅杆、黃黑色的煙囪。船身可以拆分為 3部分,展現內部結構,就像巨型發動機、鍋爐室、客艙、餐廳等等。

船身細節請睇以下圖輯:

暫時撇下容納問題,這艘 LEGO 鐵達尼號砌好展示起來,確實是氣勢磅礡。不過,作為玩具,如果只是默默地展示,未免浪費了它的生命。

實測鐵達尼號能否浮水

LEGO 砌出來的船,基本上都不是「旱鴨子」,大多可以放在水上浮,假若加入摩打,甚至能夠像模型船一樣在水上航行。不過,暫時所見,LEGO 鐵達尼號並未預留位置,讓我們可以另加摩打,所以水上航行一事暫且放下。那麼,浮水呢?

海外有 LEGO YouTuber 近日已經收到 LEGO 10294 鐵達尼號,並把它砌好,可以來個浮水實測!不過,鐵達尼號實在太大,一般水盆都容納不到,於是 YouTuber 改用吹氣泳池,即是放在戶外花園那種。

LEGO鐵達尼號放在未注水的吹氣泳池中,可見到它的體積龐大。
LEGO鐵達尼號放在未注水的吹氣泳池中,可見到它的體積龐大。(圖片來源:Youtube@Bricksie)

先用細船測試

片段一開始, YouTuber 先以體積較細的 60266 海底勘探船來測試,證明 LEGO 船在不改動任何設計的情況下,都有能力浮水。

LEGO 60266 海底勘探船順利浮在水上。
60266 海底勘探船順利浮在水上。(圖片來源:Youtube@Bricksie)
LEGO
(圖片來源:Youtube@Bricksie)
LEGO
(圖片來源:LEGO官網)

放巨型冰塊 重現撞冰山一幕

接著便輪到主角 LEGO 鐵達尼號,為求迫真重現經典的撞冰山一幕, YouTuber 特意在雪櫃拿出一塊巨型冰塊,給鐵達尼號去撞。

LEGO
(圖片來源:Youtube@Bricksie)
LEGO
(圖片來源:Youtube@Bricksie)

下水即翻側 不完全因為太重

可是,鐵達尼號甫下水,便立即向一旁翻側。

不過,不要以為是因為 9,090粒磚砌成的 LEGO 船太重,因為鐵達尼號在水上翻側後,其後並沒有沉到水底,反而是打側浮起。這意味,鐵達尼號無法正常浮水,一定程度上是船身太高所致,難以有效地保持船身平衡,而不是完全因為磚的重量。

LEGO
(圖片來源:Youtube@Bricksie)
LEGO
(圖片來源:Youtube@Bricksie)
LEGO
(圖片來源:Youtube@Bricksie)

LEGO 10294 鐵達尼號 香港官網連結

以下是 YouTuber 的測試片段,有興趣睇片的讀者可以點擊收看。【連結