MIZUNO

MIZUNO SPORTSTYLE期間限定店 多款限定產品發售 同場備有最新波鞋款式

波鞋

廣告

運動品牌Mizuno今年創立115週年,今年特別多搞作,除咗2月時Mizuno Sportstyle港澳區官方線上店正式上線外,《Mizuno Sportstyle HK》特別開展全新聯乘企劃,踏入4月迎來首個概念項目,就係同深水埗選物名所STOREROOMS進行為期一個月期間限定店,有多款限定產品發售,當中當然包括波鞋。適逢復活節假期,不妨去朝聖一下。

撰文:Easy | 圖片來源:MIZUNO

MIZUNO SPORTSTYLE期間限定店

《THE (WE)ISIT DEPT. By MIZUNO SPORTSTYLE HK》STOREROOMS 期間限定店,由四月二日開始至三十日結束。為隆重其事,聯合插畫師Jin Lio,特別推出一系列別注單品作獨家發售,當中包括海報、名信片及貼紙等,當中梗係唔少得大家最愛嘅波鞋款式。

MIZUNO SPORTSTYLE期間限定店
MIZUNO SPORTSTYLE期間限定店
MIZUNO 同深水埗選物名所STOREROOMS進行為期一個月期間限定店
同深水埗選物名所STOREROOMS進行為期一個月期間限定店

 

別注單品系列

 

波鞋新作

 

MIZUNO SPORTSTYLE期間限定店
日期:4月2日至30日 下午2時至晚上8時
STOREROOMS 深水埗大南街 172-174 號

YOU MAY ALSO LIKE ...