【Switch】外媒流出新版本數據 詳細分析4K Switch絕密曝光

【Switch】外媒流出新版本數據 詳細分析4K Switch絕密曝光

大家都期待緊新「Switch」幾時出,任天堂「Nintendo Switch Pro」在網上不時都會傳出消息,而日前著名主機駭客「SciresM」就在網上爆料指任天堂「Nintendo Switch Pro」將會採用新嘅芯片,既可以支援4K時,亦會配備全新嘅OLED屏幕,甚至有人爆料「Switch Pro」將會在今年內推出,早幾日官方推出「12.0.0」更新修復自動備份至雲端出現連接錯誤問題時,被外媒發現包含新款Switch主機關鍵字,令網友爭相猜測新機上市嘅可能性,甚至有專家搶先拆解新主機畫質功能,新「Switch」主機細緻度變得極高。

撰文:odin | 圖片來源:新傳媒圖片庫、Cnet

【Switch】7吋4K Switch售價流出。

【Switch】外媒流出新版本數據

雖然任天堂社長「古川俊太郎」早前親自否認外界對新型號主機嘅猜測,但基於今次更新流出嘅程式代碼,新版本嘅「Switch」主機上市機率極高,早幾日官方推出「12.0.0」更新修復自動備份至雲端出現連接錯誤問題時,被外媒發現包含新款Switch主機關鍵字,眼利嘅網民發現程式碼入面呢兩行:「”is_crda_fw_update_supported」及「”4kdp_preferred_over_usb30″」裡面,「crda」代表Cradle for Aula,而「Aula」就係傳聞新款「Switch」主機內部開發代號。此外「”4kdp_preferred_over_usb30″」入面嘅「4kdp」程式碼被指暗示支援4K解析度TV模式嘅功能。

【Switch】外媒流出新版本數據。
【Switch】外媒流出新版本數據。

【Switch】詳細分析4K Switch絕密曝光
根據外媒早前爆料新Switch將配備7吋Samsung OLED螢幕,另一個賣點就係支援4K解像度嘅電視模式,不過手提遊戲機點樣可以支援4K輸出?近日最新報導就指出新Switch將配備Nvidia新晶片,除咗CPU及GPU能力都比而家嘅Switch有所提升之外,重支援DLSS技術,DLSS將利用AI實時處理遊戲畫面,以減低消耗資源嘅方式嚟提升輸出解像度,例如GPU實際處理嘅只有1080p,卻可以透過DLSS令最終輸出畫面擁有4K高畫質,喺支援DLSS嘅PC顯示卡上效果非常理想,同真正嘅4K相差唔係好遠同時令GPU負荷大減,最後外媒爆料指新Switch售價很大機會比現時Switch高100蚊美元達到399美元,呢個價錢同數位版嘅PS5一樣。

【Switch】詳細分析4K Switch絕密曝光。
【Switch】詳細分析4K Switch絕密曝光。
【Switch】畫質細緻度極高。
【Switch】畫質細緻度極高。

【Switch】畫質細緻度極高

任天堂新款「Switch」主機已經流出過唔少爆料傳聞,有外媒猜測新主機會叫「Super Switch」,並且採用「Nvidia」芯片以及支援「4K」遊戲畫面等,儘管今年年初任天堂社長「古川俊太郎」親自闢謠表示:「暫時沒有新型號的計劃。」除此之外,外國媒體亦搶先拆解新主機畫質功能,先後拎咗數隻遊戲進行測試,從而得知新「Switch」主機細緻度變得極高,目前任天堂方面並無對這些數據內容進行回應,但由於內容同之前爆料的傳言相當吻合,有傳言發佈日我期有望於今年年底聖誕節或明年初推出,來讓我們繼續關注。

【Switch】外媒爆新Switch即將秘密曝光。

YOU MAY ALSO LIKE ...