Pokemon簡中版避用禁字部份精靈需再次改名 網友:咁毒氣雙子之後叫咩?!

Pokemon簡中版避用禁字部份精靈需再次改名 網友:咁毒氣雙子之後叫咩?!

Pokemon簡中版由即日起開始更改「流氓熊貓」、「死神棺」、「死神板」、「毒電嬰」、「偷兒狐」、「狐大盜」等6個Pokemon 寶可夢的名稱,全因要避用被中國當局禁止的字眼,而今次的改動就只對應大陸簡中地區,繁體中文版則不受影響。

撰文:宅宅子|圖片來源:Pokemon 官方微博

Pokemon簡中版避用禁字部份精靈需再次改名

Pokémon系列自1996年推出至2016年,香港一直譯作《寵物小精靈》,台灣則為《神奇寶貝》、中國則稱為,但為慶祝《寵物小精靈》20周年,The Pokémon Company在2016年冬季就推出《Pokémon Sun(精靈寶可夢太陽)》和《Pokémon Moon(精靈寶可夢月亮)》,同時滿足兩岸三地玩家,遊戲加入繁體中文和簡體中文版本,並因此而正式統一Pokémon個中文名為──「精靈寶可夢」。

《Pokémon Sun(精靈寶可夢太陽)》和《Pokémon Moon(精靈寶可夢月亮)》
《Pokémon Sun(精靈寶可夢太陽)》和《Pokémon Moon(精靈寶可夢月亮)》

之不過事隔三年,日前,Pokemon中國官方微博就發出帖文宣佈,Pokemon簡中版內有6個Pokemon寶可夢角色將要被改名,分別是「流氓熊貓」將改名為「霸道熊貓」、「死神棺」就變為「迭失棺」、「死神板」就變為「迭失板」、「毒電嬰」就改為「電音嬰」、「偷兒狐」就命名為「狡小狐」、而「狐大盜」就更改為「猾大狐」,至於被改名的原因擬似是與流氓、死、偷、盗、毒等詞彙被中國當局禁止,從而有此改動,而且今次的改動只限中國大陸簡中地區,繁體中文版的名字則不受影響。

 

Pokemon簡中版避用禁字部份精靈需再次改名 網友:咁毒氣雙子之後叫咩?!

網友:「依家又改,咁當年點解要統一?」、「毒氣雙子之後叫咩?」

一眾網友得悉後,就即在討論區內發文討論,有網友表示:「流氓、死、偷、盗、毒等詞彙都唔用得,咁毒氣雙子以後叫咩?」、甚至有網友認為:「依家又改名,當年點解要統一改名?」

 

圖片來源:Pokemon 官方微博連登

 

 

YOU MAY ALSO LIKE ...