NFT末日

NFT末日在即?香港修訂法例監管虛擬貨幣交易所發牌!

潮流

廣告

元宇宙在近年盛行,不少名人與KOL都打算分一杯羹,推出屬於自己的NFT,例如余文樂、陳冠希以及近日推NFT的TVB藝人。而KOL如試當真、Sunny等等都有推出NFT,雖然KOL推出的NFT風波不斷,不過亦無阻一眾KOL想在元宇宙中賺錢!

NFT末日在即?香港修訂法例監管虛擬貨幣交易所發牌!

香港政府近日針對《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》通過首讀及開始二讀,如果修例成功的話,2023年3月1日起任何未獲得政府發牌的「虛擬資產服務提供者」將被禁止在香港繼續提供虛擬資產服務。就連是未領有牌照的大型虛擬貨幣交易所都將被禁止於香港提供服務。

NFT末日 余文樂 近年大搞NFT生意。
樂仔近年大搞NFT生意。(圖片來源:[email protected]
NFT末日
(圖片來源:[email protected]

連買賣都或被禁!

針對此條例,即是如果你在「冒牌交易所」中所存放的虛擬貨幣將會被禁止cash out,亦代表無法再用大型虛擬貨幣交易所例如港人常用的幣安Binance、Cryto.com等等去進行交易,絕對是香港虛疑貨幣界的一大震撼彈!

NFT末日
(圖片來源:[email protected]試當真)
NFT末日
(圖片來源:[email protected]試當真)

KOL冇得再買?

如此修例亦代表由名人或KOL所推出的虛擬資產服務例如NFT亦都會在香港被禁止發售,絕對是對一眾KOL的一個大打擊。香港YouTube界目前推出過NFT的頻道分別有《試當真》與Sunny,兩個頻道在推出NFT後都引來罵聲不斷,而Sunny更被爆出不同黑歷史。

NFT末日
(圖片來源:[email protected]

話題在網上都引起熱議,有人直言:「一開始唔敢貪心咪咩事都冇囉,而家咁樣,形象被破壞隨時又惹事上身。」、「賣nft 賣得咁過癮」、「買左既人都冇得再cash out」等等。

NFT末日
(圖片來源:[email protected]

YOU MAY ALSO LIKE ...