Tyson Yoshi

Tyson Yoshi女友Christy被評擊醜樣似「靚版馬蹄露」女友大方回應 男友霸氣護花

流行娛樂

廣告

人氣歌手Tyson Yoshi(程浚彥)與女友Christy一向感情穩定,社交媒體上都見到佢哋經常放閃。近日Christy突然被網友評為「靚版馬蹄露」,仲引起咗唔少網民討論,Tyson Yoshi直播其間即霸氣護花,被評為「港版Will Smith」!

Tyson Yoshi
(圖片來源:ig@tysonyoshi)
Tyson Yoshi
(圖片來源:ig@tysonyoshi)

「靚版馬蹄露」

Tyson Yoshi與女友Christy拍拖4年,十分恩愛,Tyson Yoshi成名曲《Chirsty》亦是為女友度身打造,非常浪漫。近日Christy IG放咗一條素顏教化妝嘅影片,有網民留言指佢似「靚版馬蹄露」,引發網民喺討論區討論!。唔少網民都認同Christy外表一般:「最尾揸酒杯個張已經P細咗個下巴,最新個Post愈後愈先恐怖」「有錢仔都要食埋晒啲粗嘢」「有自信嘅女仔真係好得人驚」「對眼好似唔多掂」「真係好樣衰」「細眼+鞋抽,次次影相都影隔面」「由左眼搭車去右眼都要半個鐘」「化妝既威力好強大」「典型肥樣」「Christy素顏同化左妝都係咁q樣衰」

Tyson Yoshi
(圖片來源:LIHKG討論區截圖)

Christy大方回應

雖然Christy外貌有唔少負評,不過圖中可見Christy回應都超大方,笑住多謝網民,亦有網民撐Christy!「真心,關你事咩,現實中人地根本唔會望你條毒x一眼,連討論既價值都無」「但係佢可以令到Tyson 生性wo!」「佢最尾果張回覆算幾得體」「欣賞佢條女有內在美」「馬蹄露身分一定係留俾Channel,Christy行開d啦」Christy IG都唔少網民留言支持!

Tyson Yoshi
(圖片來源:ig@c.705)
Tyson Yoshi
(圖片來源:ig@c.705)

Tyson Yoshi霸氣護花:我鍾意就得!

Tyson Yoshi知道女友無故俾網民攻擊後,即喺直播爆粗加護花,直言:「好樣衰?咁點啊,我鍾意啊!出名就要被人鬧?佢哋論點係討論區可以討論好多嘢,但保護身邊人都做唔到,點做男人!」不少網民都表示欣賞Tyson Yoshi!「有Tyson出到聲幫口已經勝過千言萬語」「港版Will Smith」「想睇Tyson摑連登仔」「支持tyson」「真心Christy靚過好多港女啦」。Tyson Yoshi仲po出舊歌冧女友,真係sweet爆!

Tyson Yoshi
(圖片來源:ig@tysonyoshi)

獲得不少網民支持。

Tyson Yoshi
(圖片來源:ig@tysonyoshi)

常見問題

Tyson Yoshi被屈大牌唔做訪問詳情?

Tyson Yoshi近日出席一個遊戲發布會的活動,當中出席的記者除了有科技版記者外,當然都有各台的娛樂版記者。據了解是主辦單位並不希望與…詳情請看

Tyson Yoshi對此有什麼回應?

事後Tyson Yoshi去到晚間都有開Live去澄清自己並沒有拒絕受訪,並對俾人老屈都感到無奈。之後Tyson更連出3個Story怒轟…詳情請看

圖片來源:ig@tysonyoshi, ig@c.705, LIHKG討論區截圖

YOU MAY ALSO LIKE ...