Sica何洛瑤突發「升球大墊」網民:幾正但塊墊會唔會太明顯

流行娛樂

廣告

ViuTV《全民造星IV》參賽者之一,MakerVille旗下藝人Sica何洛瑤,以可愛外表加上搞笑爽直性格吸粉,早前神還原日本知名舞團Avantgardey的《打雀英雄傳》影片後爆紅,備受熱討。近日Sica突然放上小背心照,激罕曬出小性感,震撼一眾網民!

何洛瑤Sica都開啟流量密碼 保錡:做咩p圖

MakerVille旗下藝人現年24歲的Sica何洛瑤,昨日4月1日po出日常照,照片中Sica不知是否最近天氣太熱的關係,有別以往搞笑可愛形象,穿上吊帶小背心,曬出小性感,事業線若隱若現,Sica更有一張照片是「擺埋上枱」!ERROR成員保錡都留言「做咩p圖」不少網民都感到難以置信Sica竟然都開啟流量密碼,以及果然4月1日po出的照片都不能相信「竟然你都開啟流量密碼」「你受咗啲咩嘢刺激?」「4月1日 一定係假相」「4月1號sica 貼福利圖宣布走性感路線」「阿席係咪拎咗第二個女仔嘅相擺上嚟?」

(圖片來源:ig@j.sicasi)
24歲的Sica何洛瑤4月1日派上福利照(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
仲要擺埋上枱!太過份了吧(圖片來源:ig@j.sicasi)

網民大讚有料主席 但建議執返好個墊

亦有網民大讚Sica好正 「個傻女平時收收埋埋」「今次真係黃標」「有料主席」「好大……杯嘢飲」「佢唔係白卡既話都幾正」「主席的少女味越來越濃」「新一代肉女獎門人」亦有網民認為Sica似乎係「升球大墊」,明顯看到背心的墊,提醒下次記得整返正個墊「由墊及興」「空氣包」「圓墊好明顯」「吊帶衫有圓墊好正常,唔記得整返好嗰墊形 搞到不規則,真係個boy」「塊 pad出晒嚟」

0
有網民認為Sica似乎係「升球大墊」,指明顯看到背心的墊,提醒下次記得整返正個墊(圖片來源:ig@j.sicasi)

之前同EOS成員lok yi跳舞片都幾正式!

Sica形象百變 《勁騎26》全黑緊身戰衣出場

Sica曾經於《勁騎26》全黑緊身戰衣造型出場,集型格、性感、冷豔於一身!Sica原來一向都形象百變,加上本身是Cosplayer令她能駕馭不同造型,一次過滿足你不同願望。

sica 何洛瑤
Sica何洛瑤一襲全黑緊身戰衣造型相當吸睛。(圖片來源:ViuTV節目截圖)
sica 何洛瑤
Sica何洛瑤集型格、性感、冷豔於一身。(圖片來源:ViuTV節目截圖)
0
sica係Cosplayer(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
sica有Cosplay的習慣(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
Sica原來一向有料(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
Sica一向都行開日本風(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
Sica一向都行開日本風,穿衣多布文青!(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
(圖片來源:ig@j.sicasi)
0
(圖片來源:ig@j.sicasi)

圖片來源:ig@j.sicasi、ViuTV節目截圖資料或影片來源:ig@j.sicasi