《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友!最無朋友嘅竟然係佢!?網民:頭半節悶到想轉台,後半段笑到癡線!

《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友!最無朋友嘅竟然係佢!?網民:頭半節悶到想轉台,後半段笑到癡線!

《ERROR自肥企画》昨晚播出第二集,今集四子為贏價錢3千元的公路單車不惜犧牲朋友,他們的朋友更可能要接受彈下體挑戰,相當癡線,即刻睇睇咩事!

撰文:Lmc丨圖片:ViuTV丨編輯:海月

保錡自言不會放棄音樂

在第一節中,節目組問保錡自肥計劃是用在哪裡,他就表示永遠不會放棄音樂,但現時想做好節目,做一個更好的人。保錡一連兩集也提到想做好工作,似乎真的決心改過,讓大家見到一個新的他。另外,幕後也找來音樂會人為193製作音樂,可是193在對談中繼續派膠,令導演Mike也講到:「氣氛好怪呀3爺。」

《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰
在第一節中,節目組問保錡自肥計劃是用在哪裡,他就表示永遠不會放棄音樂
《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰
幕後也找來音樂會人為193製作音樂,可是193在對談中繼續派膠,令導演Mike也講到:「氣氛好怪呀3爺。」

四子為贏獎品不惜犧牲朋友

今集四子為贏獎品不惜犧牲朋友,今次遊戲是ERROR成員要Call朋友來到拍攝現場,那些朋友要扮成黑衣人,該ERROR成員會混入其中黑衣人當中,負責估人的成員要在單車上估出黑衣人當中誰是ERROR另一位成員。被揀中的黑衣人要被彈下體,因此負責估的人,會可能彈中自己的隊友,或是隊友帶來的朋友,相當刺激。

《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰
今集四子為贏獎品不惜犧牲朋友,今次遊戲是ERROR成員要Call朋友來到拍攝現場

為獎品出盡其招 阿Dee沒有朋友到場找工作人員扮黑衣人

由於193和肥仔身材十分易認,所以他們也出盡其招,相當爆笑。最後只有193估錯誰是肥仔,那位朋友為了扮成肥仔,竟然扮大肚,笑爆全場。阿Dee由於沒有朋友到場,所以即場找了一位工作人員扮黑衣人,結果肥仔很快就認到。

《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰
由於193和肥仔身材十分易認,所以他們也出盡其招
《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰
最後只有193估錯誰是肥仔
《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰
那位朋友為了扮成肥仔,竟然扮大肚

《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰

保錡最多朋友贏到單車

由於有3位成員估中,所以幕後決定給保錡贏出,因為他帶得最多朋友,而保錡相當開心,更即場試踩。今集網友也十分喜歡,提到:「搞笑,dee哥竟然無朋友。」、「今集cap唔到圖,但笑到標尿。」

《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰
由於有3位成員估中,所以幕後決定給保錡贏出

《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰

《ERROR自肥企画》四子為贏獎品不惜犧牲朋友 更要接受「另類」挑戰
今集網友也十分喜歡,提到:「搞笑,dee哥竟然無朋友。」

YOU MAY ALSO LIKE ...