EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱! 重溫6個令你笑爆咀造型

[email protected]完全拋開偶像包袱! 重溫6個令你笑爆咀造型

人氣男團MIRRO六場九展個唱順利完成,連古天樂又也來欣賞,十分之巴閉。成員之一的呂爵安(EDAN)今年被熱捧,不少網友也被他圈粉成為「爵屎」。而他又完全沒有偶像包袱,常常自貼搞笑相博大家一笑,立即重溫!

撰文:Lmc丨圖片:[email protected]丨編輯:海月

EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱  重溫6個令你笑爆咀造型

1.Barcode頭

這張Barcode頭相,相信大家一定最熟悉。當時EDAN提到:「這張膚淺嘅你可能會以為哩個純粹係一個Barcode頭,但其實哩個Barcode頭,係內含玄機,係會幫助到各位男士去build up自己嘅形象,相信我解釋完之後,好多男士都會想剪。」他續指:「哩個髮型就係特登設計成一把傘嘅形狀,象徵住你係擁有遮風擋雨嘅能力。」相當好笑。

EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱  重溫6個令你笑爆咀造型

2.演唱會後台敷面膜

忙於開個唱,但EDAN也不忘大派笑彈貼出演唱會後台敷面膜的相,他提到:「那年廿四,MIRROR演唱會,站著如嘍囉。」他在人群中自己一個敷著面膜,加上頭上夾了兩隻夾,令人不禁發笑。以往,EDAN也貼出過第一次做Facial的相,笑爆咀。

EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱  重溫6個令你笑爆咀造型

EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱  重溫6個令你笑爆咀造型

3.無眉男

EDAN拍《男排女將》時,因劇情需要,他要扮被剃一邊眉,令人印象深刻。

EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱  重溫6個令你笑爆咀造型

4.EDAN化身EDAN伯

EDAN又在IG貼出扮成伯伯的造型相,雖然扮老人,但也非常有型。他提到:「希望大家可以一直支持我直到我變[老安]為止,然後到時好似第二條片咁係街同我打招呼。」

EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱  重溫6個令你笑爆咀造型

5.冬菇頭造型

EDAN參加《全民造星》時,在團體表演中,曾戴上冬菇假髮。他留言講到:「慢慢變靚仔又得即刻變靚仔都得,得左。」

EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱  重溫6個令你笑爆咀造型

6.戴熊仔帽與妹妹合照

很多FANS都信,EDAN是妹痴,與妹妹小如感情十分好。EDAN曾貼出與妹妹的合照,圖中見到他戴著熊仔帽,相當可愛。

EDAN@MIRROR完全拋開偶像包袱  重溫6個令你笑爆咀造型

YOU MAY ALSO LIKE ...