Mango王秀琳喜愛夜蒲 曾與黎明、郭富城傳緋聞 現修心養性信佛修行 去慈山寺做義工洗底

流行娛樂

廣告

現年40歲的Mango王秀琳,早在1999年出道,曾被媒體多次拍到夜蒲釣金龜,又曾與黎明、郭富城傳緋聞,淡出娛樂圈多年的她,近年原來已改信佛修心養性,日前更去慈山寺落手落腳做義工,獲網友大讚皮膚仍好似少女一樣,Keep得勁好!

 

文:東方新地|圖:IG@mango_wong、Facebook@tszshanmonastery、YouTube@Towngas Cooking 煤氣教煑、東方新地照片庫

Mango 王秀琳 做善事積福

Mango(王秀琳)原來自六年前結識一位泰國高僧後,開始跟隨高僧四出廣結佛緣,又曾多次跟隨對方到泰國修行,日前她更去大埔慈山寺落手落腳做義工,負責為善眾們供水。Mango曾在訪問中表示做善事可以積福又可以幫到人,自己都開心。

Mango曾多次跟隨高僧到泰國修行。(圖片來源:IG@mango_wong)
Mango曾多次跟隨高僧到泰國修行。(圖片來源:IG@mango_wong)
Mango透露自小屋企已有拜觀音,但她自六年前結識高僧後,才開始正式篤信佛教。(圖片來源:IG@mango_wong)
Mango透露自小屋企已有拜觀音,但她自六年前結識高僧後,才開始正式篤信佛教。(圖片來源:IG@mango_wong)
Mango指自己在泰國修行時,主要是在當地供僧、放生、禮佛和上課。(圖片來源:IG@mango_wong)
Mango指自己在泰國修行時,主要是在當地供僧、放生、禮佛和上課。(圖片來源:IG@mango_wong)

網友都大讚下個月就踏入41歲的Mango駐顏有術,皮膚光滑零皺紋,好似少女一樣,Keep得勁好,對此Mango堅稱自己無整過容,只表示可能因為做得善事多,人開心個樣就會更靚。

日前Mango(前排左一)去慈山寺落手落腳做義工,負責為善眾們供水。(圖片來源:Facebook@@tszshanmonastery)
日前Mango(前排左一)去慈山寺落手落腳做義工,負責為善眾們供水。(圖片來源:Facebook@tszshanmonastery)
網友都大讚Mango保養得宜,點睇都唔似已經年到40歲。(圖片來源:IG@mango_wong)
網友都大讚Mango保養得宜,點睇都唔似已經年到40歲。(圖片來源:IG@mango_wong)
皮膚依然光滑零皺紋。(圖片來源:IG@mango_wong)
皮膚依然光滑零皺紋。(圖片來源:IG@mango_wong)

化身美女廚神

Mango於1999年經朋友介紹入行當模特兒,後又轉型做演員及歌手,出道以來負面新聞不斷,更出名喜愛夜蒲,與天王黎明、郭富城都傳過緋聞,直到04年發生涉嫌被尹天照非禮事件,令Mango形象一度插水,近年更已淡出娛樂圈。

Mango出道後負面新聞不絕,曾同黎明、郭富城都傳過緋聞,黎明更寫過歌畀佢,歌名叫《24小時》。
Mango出道後負面新聞不絕,曾同黎明、郭富城都傳過緋聞,黎明更寫過歌畀佢,歌名叫《24小時》。(圖片來源:東方新地照片庫)
Mango當年經常被影到蒲夜店。(圖片來源:東方新地照片庫)
Mango當年經常被影到蒲夜店。(圖片來源:東方新地照片庫)
發生非禮事件後,Mango形象亦大受影響,曾更被封為「過期芒」、「霸王芒」。(圖片來源:東方新地照片庫)
發生非禮事件後,Mango形象亦大受影響,曾更被封為「過期芒」、「霸王芒」。(圖片來源:東方新地照片庫)

近年Mango開始進軍飲食界,曾斥資過千萬開食店,及推出自家品牌醬料,早前又上《Towngas Cooking 煤氣教煑》YouTube頻道,化身美女廚神教煮餸,徹底為自己過去的負面形象洗底。

雖然星途麻麻,不過Mango緋聞、戀情都未停過,曾被指專交富二代男友一心釣金龜,又突然變得富貴,斥過千萬開食店,財來自有方。(圖片來源:東方新地照片庫)
雖然星途麻麻,不過Mango緋聞、戀情都未停過,曾被指專交富二代男友一心釣金龜,又突然變得富貴,斥過千萬開食店,財來自有方。(圖片來源:東方新地照片庫)
近年Mango化身美女廚神,曾在YouTube頻道教煮餸,大講健康飲食。(圖片來源:YouTube@Towngas Cooking 煤氣教煑)
近年Mango化身美女廚神,曾在YouTube頻道教煮餸,大講健康飲食。(圖片來源:YouTube@Towngas Cooking 煤氣教煑)
仲被封為身材Fit爆的童顏美女!(圖片來源:IG@mango_wong)
仲被封為身材Fit爆的童顏美女!(圖片來源:IG@mango_wong)