Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!

Apple 產品

廣告

AirPods 清潔方法|平時行街搭車唔少人都戴住AirPods,唔知大家有冇定期清潔消毒部AirPods呢?原來長期唔清潔會暗藏好多皮屑污垢,甚至會成為細菌溫床,戴住佢仲會影響埋你嘅健康,想知點解決?即刻醒你幾招簡易清潔消毒方法啦!

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
望落好乾淨其實暗藏唔少細菌(圖片來源:Apple)

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔繼續用積埋勁多菌!

根據外媒報導辦公室十大污糟物件之一就包括埋耳機,平時戴住佢唔多覺,當你一放大嚟睇就嚇到心都離一離,入面暗藏嘅毛髮纖維、汗水及耳垢等都會引發唔同皮膚疾病,甚至會引發紅疹及頭蝨等問題,戴住佢一小時含菌量重會激增到 700 倍咁多,你都咪話唔得人驚。

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
(圖片來源:Phone Fix Craft)
Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
(圖片來源:Phone Fix Craft)
Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
(圖片來源:Phone Fix Craft)

至於點樣清潔消毒先可以解決呢個問題?官方就話雖然 AirPods 及 AirPods Pro 本體防濺耐水,但其實並唔防水,特別係充電盒係完全連防濺耐水功能都冇,所以唔好整濕兩面嘅接駁口,否則就要直接拎去整,至於點樣先能夠有效清潔?

而除了充電孔外,透過放大一看,AirPods耳筒表面亦覆蓋一層看似黏膩的黃色耳垢,其中又以耳筒邊角位積存最多污垢。

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
(圖片來源:Phone Fix Craft)
Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
(圖片來源:Phone Fix Craft)

最後工作人員噴灑清潔劑,再用器具清除污漬,令耳機還原,光潔如新。

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
棉花棒或者軟毛刷都有助清潔之用(圖片來源:Phone Fix Craft)

AirPods簡易清潔消毒方法

要清潔消毒 AirPods,唔一定要用水或者噴消毒液嘅,坊間就有唔少方法幫到大家。

1:最保守就係用乾棉花棒清潔AirPods,呢點亦係官方認證。

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
(圖片來源:產品截圖)

2:亦可以用 70% 酒精濕紙巾或 消毒濕紙巾抹AirPods耳筒表面,但網罩就唔好抹濕啦!

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
(圖片來源:產圖截圖)

3:除咗考慮用棉花棒,細節位亦可使用細嘅軟毛刷去輕掃AirPods,至於AirPods充電盒基本上留意接駁位其他部份都可以安心清潔,最簡單就係用 Blu Tack 「印」走污垢即可,切記唔好用硬物及尖銳物品清潔。

Airpods 清潔方法|輕鬆3步消毒Airpods!唔清潔一小時含菌量激增700倍!
(圖片來源:產圖截圖)

圖片來源:Apple、Phone Fix Craft

常見問題

Airpods 需要清潔嗎?

長期唔清潔會暗藏好多皮屑污垢,甚至會成為細菌溫床,入面暗藏嘅毛髮纖維、汗水及耳垢等都會引發唔同皮膚疾病,甚至會引發紅疹及頭蝨等問題… 詳情請看

如何清潔Airpods?

要清潔消毒 AirPods,唔一定要用水或者噴消毒液嘅,坊間就有唔少方法幫到大家。詳情請看

撰文:Odin圖片來源:Apple、Phone Fix Craft

YOU MAY ALSO LIKE ...