【YouTube】2,946個中國頻道被刪除 涉散佈新冠肺炎及政治言論

【YouTube】2,946個中國頻道被刪除 涉散佈新冠肺炎及政治言論

近期有唔少YouTube頻道涉及不當言論被刪除,最令人覺得驚訝嘅係呢啲頻道主要嚟自需要翻牆先可以使用嘅中國用家,而佢哋觸犯嘅內容主要係因為關於散佈新冠肺炎及美國嘅政治言論,當中內容有不實以及涉影響到政局及民意,除咗中國之外重有唔少國家用戶受到刪除。

撰文:odin | 圖片來源:網上圖片

YouTube】2,946個中國頻道被刪除

近期有唔少YouTube頻道涉及不當言論被刪除,Google嘅「威脅分析小組(Threat Analysis Group)」早前就發布咗關於2021年首季嘅報告,內容指出1月期間曾經執行過一啲新嘅措施,包括刪除或關閉一啲誘過Google平台進行有組織嘅散佈或企圖影響政局、政府和民意嘅頻道,裡面涉及約3,000個YouTube帳號,被YouTube移除嘅部分嚟自烏克蘭、摩洛哥、巴西、吉爾吉斯、埃及等地,呢班YouTube用戶有組織地透過YouTube頻道或者Google廣告散佈訊息,試圖干擾鄰近國家嘅政局,並製造輿論表示支持某些候選人、針對或打擊敵對政治勢力,甚至有啲喺中東國家上載對俄羅斯政府有利嘅內容去影響YouTube用家等問題。

 

【YouTube】涉散佈新冠肺炎及政治言論

除咗中國之外重有唔少國家用戶受到刪除,當中就包括多個同俄羅斯有關嘅YouTube頻道及Google廣告帳號亦都被移除,原因係因為上載咗影響美國總統選舉、毒害俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)、吞併克里米亞以及敘利亞內戰等政治內容,除此之外,最令人覺得驚訝嘅係,另一啲頻道主要嚟自需要翻牆先可以使用嘅中國用家,喺報告入面Google亦表示終止咗2,946個同中國有關嘅YouTube頻道,除咗涉及有組織咁上載垃圾內容之外,重有關於近期美國政治分歧、新冠肺炎相關嘅中或英文內容,藉此希望影響到政局及民意。

【YouTube】散佈新冠肺炎及政治言論嘅頻道都被刪除掉。
【YouTube】散佈新冠肺炎及政治言論嘅頻道都被刪除掉。
【YouTube】引起支持及反對派熱烈爭論。
【YouTube】引起支持及反對派熱烈爭論。

關鍵詞
Youtube

YOU MAY ALSO LIKE ...