Whatsapp Emoji

Whatsapp Emoji|最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

應用程式

廣告

Whatsapp Emoji|大家覆Whatsapp好多時都會用Emoji,不過原來唔係人人收到Emoji都覺得OK,反而原來唔少人表示「好憎」收到Emoji。到底一眾網民覺得邊個Emoji最討厭?大家又有咩意見呢?即刻睇睇!

Whatsapp Emoji|最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

日前有網民於Lihkg連登發文「同事send咩emoji俾你?」,更直言:「我最憎😅,有咩就講啦,喺度「吓?😅」咁做乜勁?知唔知自己好冇教養,好串呀?仲要根本唔係我講咗啲咩奇怪嘢,係佢get錯咗,收皮啦佢」。帖文一出,隨即引來一眾網民回覆!原來相當多網民最怕收到😅,而合十🙏🏻亦是高票之選,其後就有遮眼馬騮🙈。即刻睇睇網民意見:

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
(圖片來源:Lihkg)
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
(圖片來源:Lihkg)

其實不只同事,就連朋友、兩性之間Whatsapp用上Emoji都好易出事!日本媒體去年就發表「女生最討厭收到的Emoji排行榜」,你又覺得點呢?

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
(圖片來源:NM)

撰文:海月圖片來源:Lihkg

YOU MAY ALSO LIKE ...