【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

【Whatsapp Emoji】大家覆Whatsapp好多時都會用Emoji,不過原來唔係人人收到Emoji都覺得OK,反而原來唔少人表示「好憎」收到Emoji。到底一眾網民覺得邊個Emoji最討厭?大家又有咩意見呢?即刻睇睇!
撰文:海月|圖片:Lihkg

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

日前有網民於Lihkg連登發文「同事send咩emoji俾你?」,更直言:「我最憎😅,有咩就講啦,喺度「吓?😅」咁做乜勁?知唔知自己好冇教養,好串呀?仲要根本唔係我講咗啲咩奇怪嘢,係佢get錯咗,收皮啦佢」。帖文一出,隨即引來一眾網民回覆!原來相當多網民最怕收到😅,而合十🙏🏻亦是高票之選,其後就有遮眼馬騮🙈。即刻睇睇網民意見:
 

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!
【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

 

 

其實不只同事,就連朋友、兩性之間Whatsapp用上Emoji都好易出事!日本媒體去年就發表「女生最討厭收到的Emoji排行榜」,你又覺得點呢?

【Whatsapp Emoji】最憎同事Send咩Emoji排行榜!網民:呢個要收1回10!

 

為慶祝World Emoji Day,2020年秋季時Emoji亦推出過大量新圖案,而今次update比以往更多古靈精怪的emoji,如甚有Cult味的內臟系列,同時亦有墨西哥及俄羅斯等充滿民族特色的圖案,方便不同人士所需。

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
珍珠奶茶

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
心臟

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
海狸

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
迴力鏢

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
硬幣
Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
渡渡鳥

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
俄羅斯套娃

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
忍者

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
皮納塔

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
掐指手勢

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
墨西哥粽

 

Emoji, 2020, iPhone, iPad, Apple Watch, 珍珠奶茶, 海狸, iOS
跨性別符號

YOU MAY ALSO LIKE ...