KOL教「R著數」害業界狂食投訴 旅發局「賞你住」活動玩殘酒店業 業界:以為自己係救世主先唔稀罕

KOL教「R著數」害業界狂食投訴 旅發局「賞你住」活動玩殘酒店業 業界:以為自己係救世主先唔稀罕

旅發局早日宣布「賞你住」活動,名額限20,000個,優惠先到先得,原意係希望振興經濟,但酒店業界就唔係咁諗,甚至直言唔稀罕,點解搞到咁唔開心,原來事源因為有位KOL教寫賞你住申請電郵,唔少人為求著數跟風照做,使用同一個電郵範本,內文更寫明「唔成功會好失望」,但因為名額有限唔少人被拒絕,結果有唔少落選者老羞成怒瘋狂用投訴電郵轟炸酒店業界,呢位KOL今次真係好心做壞事。

撰文:odin | 圖片來源:酒店Secret、里先生、半島酒店

【賞你住】旅發局「賞你住」活動玩殘酒店業。
【賞你住】旅發局「賞你住」活動玩殘酒店業。

【賞你住】旅發局「賞你住」活動玩殘酒店業

根據旅發局「賞你住」活動詳情,市民最早可於4月9日起,憑最多兩張合共800元的實體店消費收據,直接向參與酒店訂房,不過房價必須為500元或以上,並須租住一晚或連續兩晚。早前旅發局推出「賞你住」活動,有酒店業界在facebook專頁「酒店Secret」內匿名指出,有唔少住客在預訂酒店時,均使用同一個電郵範本,內文更寫明「唔成功會好失望」,並註明要求酒店需以電話回覆,酒店業界直斥推出此電郵範本實在害人不淺,矛頭甚至直指曾推出電郵申請範本的旅遊KOL里先生。

【賞你住】旅發局「賞你住」活動玩殘酒店業,網民甚至直斥此行為。
【賞你住】旅發局「賞你住」活動玩殘酒店業,網民甚至直斥此行為。

【賞你住】KOL教「R著數」害業界狂食投訴

究竟這封令酒店業造成如此大混亂的電郵範本,到底是出自何人呢?facebook專頁旅遊KOL「里先生」就迅速回應,承認此電郵範本係出自他手筆,更長文分享心底說話,直言撰寫電郵範本原意只係希望方便讀者,希望減輕酒店員工工作量,藉著標準格式及資料,可以減少錯漏加快完成預訂,至於此電郵範本被酒店業界投訴成為「R著數」理由,「里先生」解釋指出:「我一直強調輕鬆啲,有就有冇就算,所以先寫啲我認為係笑話嘅reason,更呼籲讀者唔應該濫用該此電郵範本,無理地要求酒店員工提供服務。」

【賞你住】KOL教「R著數」害業界狂食投訴。
【賞你住】KOL教「R著數」害業界狂食投訴。

【賞你住】業界:以為自己係救世主先唔稀罕

酒店業界早前於facebook專頁「酒店Secret」內匿名發帖,指申請港人大部份都使用同一個電郵範本,內文疑似向酒店方「R著數」,內容更註明「應承咗唔成功,小朋友失望」、「里先生嘅女朋友好失望、失預算」,又強調如房間預訂配額已滿,希望酒店能夠電郵或電話回覆等增加酒店方工作量的要求,矛頭貌似直指曾推出電郵申請範本的旅遊KOL里先生,酒店業界人士更回應,指文章教人寫「賞你住」電郵範本好「白癡」,認為內文唔應該「寫埋咁多廢話」,甚至覺得「講咁多話『會令自己好失望』,即係畀緊壓力對方,每一句都係有骨迫對方做嘢」,大大增加酒店方工作量及壓力,將網上流傳的申請電郵範本鬧得一文不值,更有業界人仕回應:「以為自己係救世主先唔稀罕。」

【賞你住】業界:以為自己係救世主先唔稀罕。
【賞你住】業界:以為自己係救世主先唔稀罕。

YOU MAY ALSO LIKE ...