Google Chrome追蹤功能明年停用 受壓棄追蹤用戶紀錄推銷廣告

Google Chrome追蹤功能明年停用 受壓棄追蹤用戶紀錄推銷廣告

唔少人都試過喺網上搜尋或者瀏覽完某樣嘢之後,好快就會不斷出現相關嘅廣告,因為Google暗地執行咗追蹤用戶瀏覽習慣功能,就算你熄咗或者剷晒都好,隔一陣都會再次出現,成件事沒完沒了,近日Google正式宣布將會喺2022年停止追蹤用戶瀏覽網頁習慣嘅功能,網絡廣告商將無法繼續透過「Chrome」嘅第三方Cookies技術向潛在客戶投放相關廣告。

Google】受壓棄追蹤用戶紀錄推銷廣告

Google第三方cookie呢種機制就係當你瀏覽網頁嘅時候,Google第三方cookie會追蹤並紀錄你瀏覽過嘅網站資訊,廣告商就會因應呢啲紀錄嚟投放個人化廣告,呢個就係點解當你睇過一個購物網站之後,類近Google商品廣告就會出現喺你Google瀏覽網頁裡面嘅原因,Google近日正式宣布將會喺2022年停止追蹤用戶瀏覽網頁習慣嘅功能,網絡廣告商將無法繼續透過「Chrome」嘅第三方Cookies技術向潛在客戶投放Google相關廣告,Google方亦指出:「如果數位廣告唔進化、處理人們逐漸昇高嘅隱私疑慮,我哋就會冒住失去自由、開放網路嘅風險」。

【Google】Google Chrome追蹤功能明年停用

事實上Google舊年就表示會逐步淘汰第三方cookie,並承諾唔會開發或使用任何取代方式去追蹤用戶嘅Google網頁瀏覽數據,但取而代之嘅就係,Google提議利用興趣愛好嚟劃分用戶,以及將Google瀏覽紀錄限制喺用戶單一裝置上面,Google稱佢為「隱私沙盒(privacy sandbox)」,令廣告商仍然可以投放廣告同時維護用戶私隱。喺Google私隱政策相關頁面寫住:「用戶隨時可以關閉所在地點歷史紀錄功能,關閉呢項功能後,用戶嘅所在地點就唔會儲存到資料庫。」不過關閉呢項功能之後,Google某啲應用程式仍會喺未尋求同意嘅情況下,自動儲存用戶地點資料,所以引起用戶討論成件事嘅可信性,而Google官方指引亦都直言:「收到「不追蹤」功能要求時,大多數網站和網路服務(包括Google嘅網站和服務)並不會改變自身的運作方式,至於哪些網站和網路服務會遵守「不追蹤」功能要求,以及網站如何解讀這類要求,Chrome並不會提供相關詳細資訊。」

 

【Google】第三方cookie會追蹤並紀錄你瀏覽過嘅網站資訊。
【Google】第三方cookie會追蹤並紀錄你瀏覽過嘅網站資訊。
【Google】Google官方指引都講到好白。
【Google】Google官方指引都講到好白。

YOU MAY ALSO LIKE ...