Supreme FW19小物率先睇 今季玩埋出電話?|新蚊潮流|

Supreme FW19小物率先睇 今季玩埋出電話?|新蚊潮流|

Supreme FW19即將開季,而官方亦公布了將會推出的單品系列。當中小物系列一樣令人注目,今季Supreme更宣布推出手提電話,相當有趣!

撰文:白仔丨圖片:Supreme

YOU MAY ALSO LIKE ...