Trucker Jacket 層次造型之王道單品

Trucker Jacket 層次造型之王道單品

最近天氣乍暖還寒,日頭1件薄外套可以啱啱好,殊不知一到夜晚就凍到打晒冷震,如何着兩件外套而不失霸氣?好彩呢個世界有究極百搭褸款——牛仔褸trucker jacket,「外用內服」layering點玩都冇問題,以下除咗話你知佢有幾無敵之外,重分析埋3種熱門款式(Type I、II、III)背後嘅古仔,等你襯得更有內涵。

 

YOU MAY ALSO LIKE ...