Marvel時間線一覽 睇《復仇者聯盟4》電影前先按次序溫習下MCU宇宙!|新蚊娛樂

Marvel時間線一覽 睇《復仇者聯盟4》電影前先按次序溫習下MCU宇宙!|新蚊娛樂

【Marvel電影次序】MCU宇宙發展到現時已經有21套戲咁多,每套戲都在為MCU作出關鍵性的連結。不少觀眾有可能是從中間開始睇,睇完又想重第一部開始睇又怕不知從何開始。小編今天就為大家來整理一下Marvel系列的時間線,方便大家睇《復仇者聯盟4》(Avengers 4: Endgame) 前先來一個總複習。(以下內容不計《新變形俠醫》)

撰文:白仔丨圖片:電影劇照

YOU MAY ALSO LIKE ...