Gmail、Google Drive全球出事! 寄信、下載附件通通唔得!

Gmail、Google Drive全球出事! 寄信、下載附件通通唔得!

大件事!全球最多人用嘅GmailGoogle Drive竟然用唔到!就連寄信同下載附件呢兩個最重要功能都死埋,到底發生咩事?係咪可以提早收工?

撰文:Mike丨圖片來源:互聯網

YOU MAY ALSO LIKE ...