Journal Standard 新舊結合

Journal Standard 新舊結合

復刻本物品牌令人着迷嘅地方,係佢忠實重塑舊時代嘅物料及細節,唔係個個接受到二手衣物及真古着嘅奇怪剪裁。但同一件軍褸,年年都係同樣咁翻出,好易會悶。因此打着本物旗號加入潮流元素嘅品牌應運而生,日牌Journal Standard就係其中之一,設計冇偏重時裝嗰邊,勁易carry,加上今季又以軍事作賣點,應該唔少追開本物嘅朋友都會接受。

 

YOU MAY ALSO LIKE ...