Tamagotchi m!x Sanrio特別版!玉桂Kitty、蛋黃Melody與布甸哥的混種育成企劃!

Tamagotchi m!x Sanrio特別版!玉桂Kitty、蛋黃Melody與布甸哥的混種育成企劃!

蒙娜麗莎,最怕考試,對佢不好,佢會瘋癲……一首由香港社會現象陳述專員OK仔主唱的名曲〈蒙娜麗莎〉道盡當年電子寵物盛行的社會二三事,既為八九十後的共同回憶,今回他媽哥池趁着二十周歲大搞作,與Sanrio一系列卡通角色聯乘出特別版的Tamagotchi m!x Sanrio,重點係有得生仔,仲有機會孕育出Melody頭蛋黃哥身的變種小子!
text-KimJong Photo-bandai& CasePub

YOU MAY ALSO LIKE ...