Emoji成日用,但呢16個秘密,你一定重未知?

Emoji成日用,但呢16個秘密,你一定重未知?

電話日日用,大家肯定自認對Emoji熟到不得了!其實,有啲Emoji你會唔會誤會咗意思?以下呢16個Emoji秘密,大家知道真相後係咪覺得好搞笑呢?

text-譚大偉

關鍵詞
Emoji

YOU MAY ALSO LIKE ...

There is 1 comment

Add yours
  1. 新Monday / 15樣估佢唔到咁都有emoji生活品 屎屎最打耳! - 新Monday

    […] emoji有幾親切有幾貼身,真係去到「入晒血」嘅地步,前排重推出埋負面版添,玩法陸續更新!我哋每日都會見到佢哋,基本上重多過見fd同見老豆老母,確實入晒屋!既然咁親切,咁又點可以只係喺手電上見到佢地呢?自從有emoji以嚟,唔少品牌又或者DIY artists都會用emoji嚟創作、出品,我知我知,衫褲backpack你見過晒啦嘛!咁以下呢15樣,你又有無諗過:「emoji咁玩都得?」 […]


Comments are closed.