Disney

Emoji估戲名第1彈! 10套你一定睇過的Disney電影

熱話

廣告

今日Emoji day不如用Emoji「估估下」,就好似以下10條Emoji估下Disney動畫,不過由於動畫都是用英文名,今次估動畫名就不局限於「搬字過Emoji」,同時加入角色和重要場景,但放心,再給你動畫中文名提示,相信是Disney動畫迷的你,一估即中!

text-專題組

1.(4個字)

2.(3個字)

3. (4個字)

 

4. (3個字)

5. (5個字)

6. (5個字)

7.(5個)

8. (5個字)

9. (4個字)

10. (4個字)

1. 海底奇兵(Finding Nemo)

2. 獅子王(Lion King)

3. 衝天救兵(Up)

4. 小飛象(Dumbo)

5. 美女與野獸(Beauty and the Beast)

6. 大英盟聯盟(Big Hero 6)

7. 無敵破壞王(Wreck-It Ralph)

8. 扮嘢小魔星(Lilo & Stitch)

9. 反斗車王(Cars)

10. 怪獸大學(Monster University)

 

內容延讀:

永遠的「真女神」!44歲黎姿魅力依然不減

有沒有關於香港的有趣盤點?

香港地從來不乏心靈熱點,香港不少地方均設立行刑場,正正是大部分屋邨興建時的前身,盤點香港猛鬼屋邨 ,信不信由你!不少朋友都喜歡想當年,香港懷舊小食 及這10款最愛夾糖是不少人的共同回憶,沒有高檔的食材,卻塑造出最難忘的味道。提到昔日蒲點,旺角絕對係大家留低最多腳毛嘅地方,千禧年代必去蒲點 ,你又去過幾多個呢?

有甚麼必學生活小智慧?

天氣時熱時凍,容易令人患上小感冒,唔想次次依靠藥物?可以試試這8招必學鼻塞穴位方法7大喉嚨痛舒緩方法。除了感冒外,生痱滋亦非常影響日常生活,坊間有各式各樣的解決痱滋方法,助你解決痛楚!

關鍵詞
disney

YOU MAY ALSO LIKE ...