【Emoji(終於)update】12個超重要變革,率先睇!

熱話

老老竇竇,用咗iPhone咁多年,機都換咗幾部(計埋唔見,跌爛唔止添),畫面update過、操作update過、功能update過⋯⋯偏偏我哋日日用,最常用嘅Emoji係冇乜update過(讀者提供小update過1次),咁多年啲笑笑樣呀、喊樣、人樣呀⋯⋯完全冇同呢個世界同步過,Emoji嘅世界好似唔需要進步,好似時光停頓咗咁(如果大家有留心,有啲Emoji幾好old school),終於嚟到​iOS 8.3,蘋果唔知邊位設計師,終於係終於為Emoji update,重新設計加入更多Emoji,我哋率先收到啲Emoji,除咗有大量人種膚色外,有啲樣變得幾好笑,以下12個好鬼正。

YOU MAY ALSO LIKE ...