MC張天賦鍾意搞人老婆? 八字命格分析 近年持續三角關係

MC張天賦鍾意搞人老婆? 八字命格分析 近年持續三角關係

星座命理

近日MC張天賦可謂是非不斷,除咗捲入Ash鍾卓穎緋聞風波,早日又被網民發現疑似搭上網絡KOL「FHProductionHK」成員Santis,亦即係大家所熟悉嘅熊仔頭「疑似老婆」。一連兩次同人地老婆出街行超市,有唔少網民認為MC張天賦有特別癖好,為求探究MC真實性格,今次我地搵嚟玄學家分析一下張天賦八字命格,睇下得出咩結果。

MC張天賦鍾意搞人老婆? 八字命格分析

1996年12月1日出生嘅MC張天賦,五行屬壬水,水向來係五行中「需求」最大嘅屬性,尤其是壬水,圈內水型男士例子有陳冠希、周永恆等。至於水型男士天生玩世不恭,唔鍾意沉悶又坐唔定,鍾意有玩味性及帶刺激感事情,一般都比較「大細路」,而且水型男比較口甜舌滑,有啲更經常講大話。另一方面,MC張天賦命格夫妻宮為丙火,代表佢係外貌協會,認為女生嘅外表比性格重要。

(圖片來源:App@論八字)
(圖片來源:[email protected]論八字)
MC張天賦屬壬水(圖片來源:IG@mcheung1201)
MC張天賦屬壬水(圖片來源:[email protected]
被網民發現疑似搭上網絡KO「FHProductionHK」成員Santis(圖片來源:連登討論區)
被網民發現疑似搭上網絡KO「FHProductionHK」成員Santis(圖片來源:連登討論區)
捲入Ash鍾卓穎緋聞(圖片來源:YouTube@MC張天賦)
捲入Ash鍾卓穎緋聞(圖片來源:[email protected]張天賦)
圈內水型男士例子有陳冠希(圖片來源:IG@edcee3000)
圈內水型男士例子有陳冠希(圖片來源:[email protected]

周旋三角關係

MC張天賦正處於壬寅比肩大運,一方面代表佢從事娛樂圈會有好多忠實fans,由近期佢嘅成績可得知。另一方面,壬寅比肩大運同時代表佢近年會比較多複雜三角關係情況出現,例如佢愛上有另一半嘅女生,或者有另一半嘅女仔鍾意佢又得,甚至佢同其他人鬥追一個女仔亦可,總之近年常周旋喺呢種關係入面。值得留意嘅係,踏入虎年後,MC張天賦同樣走入壬寅比肩流年,代表佢今年有更多三角關係,唔知會唔會又被網民發現呢?

(圖片來源:IG@mccheung1201)
(圖片來源:[email protected]

MC張天賦八字反映創作力高

不得不提,MC張天賦八字上反映創作力高,首先日柱得令,代表能力及把握力高。再者,壬水亦代表創作力及有天馬行空思維,加上MC張天賦於壬申日出生,大大加強佢藝術細胞,唔做音樂或藝術就真係嘥晒。另外佢有「才官雙美」格局,代表佢有責任心,同時適合多方面發展,不妨歌、影、視三線發展,可以有唔錯表現,希望之後大家會留意MC張天賦嘅實力多過佢嘅緋聞啦。

(圖片來源:IG@mccheung1201)
(圖片來源:[email protected]

資料來源:半日仙圖片來源:[email protected]丶連登討論區丶[email protected][email protected]張天賦丶[email protected]論八字

YOU MAY ALSO LIKE ...